DynaCORE-L (NL)

Longitudinaal DynaMORE-onderzoek naar psychologische reacties op de COVID-19-pandemie

Aanmelden voor deze studie is mogelijk tot 3 Juli 2020!

 

Doel van het onderzoek

In het Europese onderzoeksconsortium DynaMORE (www.dynamore-project.eu) werken wetenschappers samen om te onderzoeken hoe mensen zich aanpassen aan ongunstige levensomstandigheden en stress, en welke factoren hen beschermen tegen het ontwikkelen van stress gerelateerde psychische stoornissen. Dit verschilt van persoon tot persoon en van tijd tot tijd. De Corona-pandemie beïnvloedt het leven van mensen over de hele wereld en biedt de mogelijkheid om te onderzoeken welke strategieën nuttig zijn bij het overwinnen van dergelijke grote uitdagingen.

Nadat we een grote internationale studie hebben uitgevoerd naar hoe de corona-pandemie tijdelijk de levens over de hele planeet beïnvloedde, willen we nu weten of dit verandert naarmate de situatie verandert. We zijn vooral geïnteresseerd in uw persoonlijke strategieën om met de situatie om te gaan en hoe deze de komende weken kunnen veranderen. De resultaten van deze enquête kunnen anderen tijdens deze crisis en in de toekomst nuttige coping-strategieën opleveren. Hiervoor vragen we u om wekelijks één vragenlijst in te vullen om te beoordelen hoe u zich specifiek voelt in die week.

 

Het onderzoek

Als u akkoord gaat met deelname, moet u eerst één standaard vragenlijst invullen van ongeveer 15 minuten. Daarna wordt een kortere enquête eenmaal per week herhaald. Het beantwoorden van deze wekelijkse enquête duurt ongeveer 12 minuten. In totaal zult u zes vragenlijsten beantwoorden (1 baseline en 5-wekelijkse vragenlijsten), in een periode van zes weken.

Als je geen tijd hebt om zes weken lang mee te doen, kun je alsnog deelnemen aan onze andere studie DynaCORE-C. Dit is een eenmalige enquete die u kunt afronden in 15-20 minuten. Meedoen aan beide onderzoeken is natuurlijk ook mogelijk. Merk op dat DynaCORE-C beschikbaar is in meerdere talen, bekijk hiervoor het scroll-down menu in de rechterbovenhoek van de enquête.

Houd er rekening mee dat: U kunt alleen deelnemen als u 18 jaar of ouder bent en als u het ermee eens bent dat we uw data gebruiken voor het bovengenoemde onderzoeksdoel.

 

Vergoeding

Voor deelname aan dit onderzoek bieden wij geen financiële vergoeding. Als u echter zes weken heeft voltooid, doet u mee aan een loterij voor een Amazon-cadeaubon ter waarde van € 100 (één cadeaubon beschikbaar per 100 deelnemers). Door deel te nemen levert u ook een waardevolle bijdrage aan het begrijpen van psychologische reacties op de huidige pandemie. Laat ons alvast van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor uw steun!

 

Instructies

Download de mobiele app “m-Path” uit de Play- of Appstore (zie onderstaande links) om de enquêtes voor dit onderzoek te beantwoorden. Deze app nodigt u uit om de wekelijkse vragenlijst op uw eigen mobiele telefoon te beantwoorden. De app is oorspronkelijk ontwikkeld door onze samenwerkingspartners aan de KU Leuven voor klinische doeleinden. We gaan deze app nu gebruiken in een onderzoekscontext. Meer informatie is te vinden op www.m-path.io.

Playstore:
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.m_Path.kuleuven&hl=nl

Appstore:
https://apps.apple.com/us/app/m-path/id1469274164

Nadat u de app op uw telefoon heeft gedownload, wordt u gevraagd een alias te maken. Gebruik alstublieft geen persoonlijke gegevens hiervoor, maar een willekeurige combinatie van letters en getallen. Om ervoor te zorgen dat de gegevens anoniem blijven, is het belangrijk dat u uw echte naam niet gebruikt. Zodra u uw alias ingevoerd heeft, kunt u kunt dan de vragenlijst in uw taal vinden door te zoeken naar een van de volgende “behandelaars”:

Nederlands: @dyna3
Engels:         @dyna2

Nu kunt u beginnen met het onderzoek. Wanneer u de enquête zes keer heeft ingevuld, wordt u automatisch ingeschreven voor de loterij. De resultaten van de loterij maken we op 10 augustus 2020 bekend via de app. Hiervoor hebben wij geen verdere persoonsgegevens van u nodig.

Als u mee wilt doen aan de loterij, moet u de app tot 10 augustus 2020 op uw telefoon laten staan. Indien u heeft gewonnen, ontvangt u een unieke Amazon-vouchercode in de app; indien u verloren heeft, laten we u dat ook weten. Als u de notificatie op die dag gemist heeft, kunt u altijd naar ‘START vragenlijst’ in de app gaan om uw resultaten te bekijken. Indien u de app (per ongeluk) heeft verwijderd, kun u niet meer deelnemen aan de loterij.

We willen u heel erg bedanken voor het schenken van uw tijd en moeite als bijdrage aan de wetenschap. Met uw hulp zullen we een stap dichterbij zijn om de algemene gezondheid te helpen verbeteren door de psychologische mechanismen te onderzoeken die ons in staat stellen om met deze crisis om te gaan.

 

Gegevensbescherming

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw expliciete instemmingsverklaring overeenkomstig respectievelijk artikel 6, lid 1(a), en artikel 9, lid 2(a) van de AVG.

Het Leibniz-Institut für Resilienzforschung gGmbH in Mainz (studieontwerp en evaluatie) en de KU Leuven in België (app-ontwikkeling) zijn gezamenlijk verantwoordelijk van dit onderzoeksproject (artikel 26 AVG).

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen op de KU Leuven-servers: de alias die u zelf aanmaakt zoals hierboven beschreven, uw IP-adres en de tijdzone waarin u zich bevindt. Het IP-adres wordt enkel opgeslagen in de loggegevens op de servers van de KU Leuven, maar niet doorgegeven aan het onderzoeksteam. De alias moet zo zijn gemaakt dat deze niet verwijst naar uw persoonlijke identiteit, omdat deze wordt overgedragen aan het onderzoeksteam.

Aangezien dit een internationale studie is, zullen de gegevens die met aliassen worden verstrekt ook worden geëvalueerd door samenwerkingspartners binnen de Europese Unie. U kunt de gegevens in de app op elk moment zelf verwijderen en de app verwijderen en zo uw toestemming intrekken, maar verwijdering van de gegevens die al naar het onderzoeksteam zijn verzonden, kan niet langer worden verwijderd, omdat het onderzoeksteam niet in staat zal zijn om uw gegevens aan een persoon te koppelen. Uw gecodeerde gegevens kunnen voor onderzoeksdoeleinden met anderen worden gedeeld en kunnen worden gepubliceerd of openbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld in zgn. repositories, of digitale opslagplaatsen). Dit betekent dat de gegevens langdurig kunnen worden bewaard en niet worden verwijderd.

Bij ongewenste gebeurtenissen kunnen de gegevens pseudoniem (met alias) worden doorgegeven aan de ethische commissie van de Rijnland-Palts Medische Vereniging of de verantwoordelijke instantie. De gegevens kunnen 10 jaar op de genoemde locaties worden bewaard.

Met betrekking tot persoonsgegevens die zijn verzameld als onderdeel van de studie, zijn de rechten die zijn vastgelegd in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 van toepassing (artikel 12 en volgende). U kunt, overeenkomstig de artikelen 18 en 19 (AVG), (§58 AVG-nieuw), onder bepaalde voorwaarden verzoeken om een ​​beperking van de verwerking van de gegevens, zodat deze kunnen worden opgeslagen maar niet verwerkt. U moet dit echter apart aanvragen bij de verantwoordelijke instantie of contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de LIR gGmbH (contactgegevens zie hieronder). We willen u er tevens op wijzen dat u volgens de nieuwe verordening recht heeft op informatie (artikel 15 AVG, §§34 en 57 AVG-nieuw) over uw persoonsgegevens die zijn verzameld, verwerkt en eventueel aan derden zijn verzonden tijdens het onderzoek. De artikelen 13 en 14 (AVG) bevatten de informatieplicht, waaraan wij ons hierbij houden. Bovendien heeft u het recht op verwijdering / recht om te worden vergeten in overeenstemming met artikel 17 (AVG) als u uw toestemming intrekt en er geen verdere verwerkingsgrondslag is. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG) en het recht om bezwaar te maken tegen deelname aan studies (artikel 21 AVG). U heeft ook het recht om de toezichthoudende autoriteit te bellen (artikel 77 AVG).

 

Partnersites

Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, Nijmegen, Nederland; Katholieke Universiteit Leuven, Center for Contextual Psychiatry; Leuven, België; Charité Berlin, Psychiatry and Psychotherapy, Berlijn, Duitsland; Leibniz-Institut für Resilienzforschung, Mainz, Duitsland; Neuroimaging Center, Universitätsmedizin, Mainz, Duitsland; Tel Aviv Center for Brain Functions, Tel Aviv, Israel; University of Warsaw, Faculty of Psychology, Warsaw, Polen; Albert-Ludwigs-Universtität Freiburg, Freiburg; Duitsland; Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, Duitsland; Universität Zürich, Zürich, Zwitserland.

Dit onderzoek werd voorgelegd aan de ethische commissie van de Rijnland-Palts State Medical Association in Mainz, Duitsland, en ontving een positieve beoordeling.

 

Contact gegevens

Studiecoördinator:

Prof. Dr. Raffael Kalisch / Prof. Dr. Oliver Tüscher
Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH
Wallstrasse 7, 55122 Mainz, Duitsland
raffael.kalisch@lir-mainz.de

Data protection officer:

Sandra Zurborg, PhD
Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH
Wallstrasse 7, 55122 Mainz, Duitsland
sandra.zurborg@lir-mainz.de

Verantwoordelijke ontwikkelaars m-Path:

Merijn Mestdagh and Stijn Verdonck
Faculty of Psychology and Educational Sciences
Katholieke Universiteit Leuven
Tiensestraat 102 – box 3713, 3000 Leuven, Belgie
merijn.mestdagh@kuleuven.be
stijn.verdonck@kuleuven.be